Kontaktai

UAB Marino Projektai
Adresas: S.Nėries g. 8, Klaipėda 92228,
Lietuva

Įmonės kodas 304080897
PVM kodas LT 1000096002313
Registracijos Suomijoje kodas 2742776-8
PVM kodas Suomijoje FI27427768

AB DNB bankas;Banko kodas 40100
A/S LT 544 010 051 003 473 285

Administracijos vadovė
Tel/Nr.:+370 612 10955
El.paštas: info@marinoprojects.com

Personalo vadovė:
Tel.Nr.: +370 675 19837
El.paštas: personalas@marinoprojects.com

 

 

 

 

Marino projektai
S. Nėries g. 6

Klaipėda

Tel: + 370 612 10955
El-paštas: info@marinoprojects.com

Marino sertifikatai